En god vaktmester er avgjørende for et godt boligfellesskap

Vaktmesteren

En god vaktmester kjenner både eiendommen og de som bor der. Vaktmesteren må bruke tid på eiendommen. Det er derfor viktig at det kun er én fast vaktmester og ikke en ny hver gang noe skal gjøres.

Hovedoppgavene til en vaktmester er å avdekke avvik, utbedre feil og mangler løpende, ha god kontakt med beboerne, styret, forretningsfører og eiere.

Dette sikrer god dialog og man kan dermed avklare behov samt definere tiltak raskt når det trengs.

vaktmester servicefolk kunnskap vedlikehold

Arbeidet

Vaktmesteren har et stort ansvar og trenger allsidig kunnskap og erfaring. Det skal utføres mange ulike oppgaver innen flere fagområder, og evnen til å forstå problemer og overføre kunnskap til praktisk ekspertise er viktig. Vaktmesteren har hovedansvaret for utvendig- og innvendig drifts- og vedlikeholdstjenester. De sørger også for god orden på eiendommen, at alt fungerer som det skal og holder orden på utstyr, maskiner og redskap.

Rollen

Vaktmesteren har en allsidig jobb. En vaktmester har ofte flere oppdrag og oppgavene kan variere mye. De fleste oppgavene kan planlegges og forberedes. God planlegging sørger for kontinuitet og effektivitet i arbeidet. Dette sørger for at alle viktige oppgaver ivaretas. Men, det er også viktig å være proaktiv for å drive forebyggende tiltak. Dette kan f.eks. gjelde sikring av tak for vinterforhold eller røranlegg mot frost, eller forebyggende tiltak mot skadedyr.

servicefolk vaktmestertjenester HMS forbyggende tiltak

En vaktmester må også være forberedt på overraskelser – det som ikke er planlagt – som store snøfall, innbrudd, brann og hærverk m.m. Alt skal håndteres og eiendommens funksjonalitet opprettholdes så langt det er mulig.

Tilstedeværelse og kontakt med beboere og andre som har adgang til eiendommen er vesentlig. I tillegg til å skape trygghet og kjennskap, gir det også vaktmesteren innsikt i forholdene på eiendommen som er avgjørende for å gjøre en god jobb.

Vurdering og rapportering

Med god HMS-dokumentasjon og frekvens- og tiltaksplaner for eiendommen, vil vaktmesteren ha et godt grunnlag for inspeksjon, kontroll og vurderinger av nødvendige tiltak. Vaktmesteren må ha evne til å observere og se utfordringer, være selvstendig og kreativ, og finne løsninger som vedvarer.

En viktig del av jobben er å inspisere alle områder, i både kriker og kroker, av eiendommen for å avdekke skjulte feil og mangler.

Det skjer noe på eiendommen hele tiden. Vaktmesteren må gjøre gode vurderinger av funn, rapportere hva som er gjort i perioden siden siste rapport og gi anbefalinger om hva som bør gjøres av endringer og forbedringer i fremtiden.

Utbedringer og rutineendringer kan minske risikoen for uønskede hendelser og problemer i fremtiden.

rapport servicefolk dokumentasjon inspeksjon kontroll

Løpende vedlikehold

Vaktmesteren er ansvarlig for vedlikeholdet på eiendommen. Oppgavene kan variere noe avhengig av type eiendom og størrelse. Driftsavtalen som er inngått og avtalt frekvensplan er også bestemmende for vedlikeholdsoppgavene.

Vaktmesterarbeid kan innebære oppgaver som:

 • Oppsyn av eiendommen, og rydding i fellesareal inne og ute
 • Skifte lyspærer og foreta kontroll av lys inne- og utendørs
 • Renholdstjenester
 • Gressklipping om sommeren
 • Sjekke låser og bytte lås ved behov
 • Vårfeiing og garasjefeiing/-vask
 • Avfallshåndtering – fjerne hensatt, kontroll av søppelrom, fjerning og bortkjøring av løv
 • Gartnertjenester – planting av blomster, luke, beskjære trær og busker, fjerne råtne busker og planter
 • Mindre malejobber – male trappeoppgang, gelender, dører og vegger
 • Heiskontroll – oppfølging av service og vedlikehold
 • Taksjekk – kontroll av takrenner og nedløp
 • Snørydding – måking av inngangsparti, gangveier og fortau, samt strøing
 • Brannvern – kontroll av rømningsveier, brannslukkingsutstyr og markeringer
 • Skadedyrkontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon – oppfølging av serviceavtaler

Tekniske anlegg

De fleste eiendommer har ett eller flere tekniske anlegg. Dette krever teknisk ekspertise. Eksempler på tekniske anlegg er:

 • Heis
 • Rør- og vannsystem
 • Ventilasjon
 • Fjernvarmeanlegg
 • Elektriske anlegg
 • Pumper

male gressklipp servicefolk gartner renhold

Ved oppsyn og kontroll av slike anlegg kreves ofte spesiell sertifisering.

Enten har vaktmesteren sertifiseringene selv, alternativt fås dette gjennom sertifiserte samarbeidsavtaler. Vanligvis inngås det serviceavtaler, og i mange tilfeller er dette også lovpålagt.

Servicefolk gjør hverdagen enklere

Våre erfarne vaktmestere og driftsteknikere utfører det meste av driftsoppgaver og vaktmesterarbeid. Dette gjelder alle typer boligsameier.

Vi legger alt i å levere tjenester som avtalt, uten overraskelser. Vi har erfarne vaktmestere og driftsteknikere. Vi dekker de fleste fagområder for drift og vedlikehold av boligeiendom. I tillegg til vaktmestertjenester leverer vi et bredt spekter av tjenester innenfor oppussing av boliger, renholdstjenester og boligservicetjenester – alt på ett sted.

god samarbeid servicefolk tjenester boligsameier

Våre erfarne vaktmestre legger det lille personlige ekstra i arbeidet. Vi etterstreber å skape et trivelig bomiljø og ivareta styrets ansvar for drift og vedlikehold av eiendommen.

Til nytte for beboere og styre utfører Servicefolk alle nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor ansvaret til vaktmesteren.

Vi tilbyr blant annet:

 • Oppsyn av eiendom
 • Vedlikehold av lyskilder og lyspæreskifte
 • Avfallshåndtering og fjerning av hensatte
 • Malerjobber
 • Renhold
 • Låsbytte
 • Snørydding
 • Feiing
 • Snekkeroppgaver
 • Klipping av busker og hekker
 • Brannsikring
 • HMS
 • Taksjekk
 • Gartnertjenester og beplantning
 • Heiskontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon
 • Tilsyn av bygningsmasse
 • Rydding av fellesområder
 • Vanning
 • Vedlikehold av hagemøbler
 • Pynting til jul
 • Skadedyrkontroll

All rapportering iht. frekvensplan skjer digitalt og rapporter sendes til definert mottakerliste til avtalt tid.

Frekvensrapport omfatter drift, vedlikeholdsoppgaver, avvik og tiltak, samt status på tekniske installasjoner. Det gis vurderinger med anbefalte tiltak og rapporten dokumenteres med relevante bilder.

 

Les mer om våre vaktmestertjenester her

Trenger dere en vaktmester?

Servicefolk utfører de fleste tjenester for å ivareta daglig drift av sameiet eller borettslaget, eller din eiendomsportefølje.

Vi tar både små og store oppdrag og oppgaver, og leverer et bredt spekter av vaktmestertjenester, renholdstjenester, utomhus, vedlikehold og HMS. Vi skreddersyr drifts- og vedlikeholdsplaner og frekvensplaner tilpasset deres eiendom og styrets ønsker.

Servicefolk holder til sentralt i Oslo, på Økern.

 

Ta kontakt med oss i dag!

 

kontakt servicefolk oppdrag renholdstjenester vedlikeholdplaner

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt og få med deg siste nytt fra Servicefolk