Skip to content

Hos Servicefolk får du en fast person som utfører vaktmestertjenester hos dere. Vi mener at en god vaktmester skal kunne sine ting, ha solid erfaring og være til stede. Personlig service, hjelpsomhet og det å gi det lille ekstra er det vi streber etter.

Fra vaktmesterrunder sendes det ut rapport og eventuelle avvik rapporteres. Og når vi først er til stede vil vi benytte tiden til å utbedre. Som en moderne bedrift benytter vi digitale løsninger for registrering og rapportering, samt tekniske elektroniske hjelpemidler i driften.

Refrigerator Repairing

Dette tilbyr vi:

Servicefolk tar ansvar for kundene sine. Enten det er behov for rådgivning, inspeksjon eller noe som skjer uforutsett. Vi er opptatt av våre kunder skal føle seg trygge og tilbyr derfor rådgivning til styret samt inspeksjoner.

Vi vil også være din rådgiver. Som rådgiver tar vi på oss dine «sko» hele veien. Vi tar vare på verdiene dine og gir råd som om det skulle vært vår egen eiendom. Selv om man sitter i styret i sameiet eller borettslaget, er det ikke sikkert man vet alt om fyrkjeler, fjernvarme, brannsentraler, om vinduene snart bør byttes, eller om heisen fungere som den skal.

Det kan ofte være vanskelig å oppdage feil og mangler ved eiendommen, hvis man ikke aktivt ser etter dem. Disse kan ofte ende opp med å bli veldig kostbare. Med en inspeksjon fra Servicefolk, ligger du i forkant av problemene.

En detaljert frekvensplan vil bli utarbeidet når du inngår avtale med Servicefolk AS. Denne spesifiserer hva som skal inspiseres og hvor ofte. Frekvensplanen vil bli rapportert digitalt med bilder etter hver runde. Denne frekvensrapporten er en avviks og statusrapport.

I frekvensrapporten finner du arbeid som hører til normal drift av eiendommen. Blant annet rydding av uteområder, søppelplukking, bortkjøring av hensatte , kontroll av dører, vinduer og lyskilder samt kontroll av tekniske installasjoner.

Frekvensplanen er vår lovnad til deg som kunde. Med Servicefolk skal du vite hva du får og hva du betaler for. Du skal også få det lille ekstra som gir merverdi.

Vi tilbyr renholdstjenester med offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det betyr at vi kan med trygghet garantere faglig kvalitet på renholdet, og at alle renholderne våre har gode arbeids- og lønnsforhold.

Godt renhold er viktig for trivsel og er et effektivt vedlikeholdstiltak. Ta kontakt med oss i dag og få en kostnadsfri vurdering av din nåværende renholdsrutine.

Servicefolk tilbyr god hjelp til å holde utearealer i orden, året rundt. Uteområdet er en viktig del av eiendommen. Vi tar det like alvorlig som selve bygget, enten det er snakk om bakgård, hage, garasje eller fellesområder.

På vinteren tilbyr vi snømåking, strøing og salting, samt fjerning av snø og istapper fra tak. Når våren og sommeren kommer tilbyr vi skjøtselsavtale, beskjæring av hekker, trær og busker, plen- og kantklipping, samt bortkjøring av avfall og hageavfall.

En skjøtselsavtale med Servicefolk sørger for at det alltid ser ryddig og pent ut ute hos deg. Man rekker ikke alt på dugnad og da er det lurt å ha avtalt stell av planter, hekker, plen- og kantklipping. Fellesområder vil også klargjøres for vær- og sesongendringer.

Med lang erfaring fra eiendomsforvaltning vet vi verdien av godt vedlikehold. Rutinemessig vedlikehold forlenger bygget og boligens levetid. Derfor ønsker vi å bistå med å holde bygningsmassen ved like over tid.

I et boligbygg, sameier og borettslag er det alltid noe som skjer. En rute knuses, en dør som ikke går igjen ordentlig, en bod som trenger ny lås, osv. Når hverdagen kommer er det godt å ha noen du kan ringe – selv for de mindre oppdragene. Vi bistår med alt fra dørbytte og montering av nye boder til fjerning av istapper og tømming av boder. Vi hjelper også gjerne til med dugnad i større borettslag og sameier. En eiendom som er godt ivaretatt gir trivsel til beboerne.

Vi bistår også med sesongavhengige oppgaver og tar gjerne på oss oppdrag som ofte snekker-, murer- eller malerfirmaer anses som for små. Vi sørger for frie takrenner, hele og rette gjerder, og at søppel- og sykkelskur holdes i god stand, slik at eiendommen din er i utmerket tilstand.

Begrepet HMS står for «helse, miljø og sikkerhet» og tilhører internkontrollforskriften. Denne forskriften stiller krav til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal systematiseres. Et godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker. Dette betyr at boliggården, sameiet, borettslaget eller aksjelaget har ansvar for at alt arbeid som utføres innen disse tre områdene har en rutine og et internkontrollsystem.

Arbeidstilsynet krever at arbeidet som utføres innen HMS dokumenteres til enhver tid. Denne dokumentasjonen samles i en påbudt HMS-perm. Brannvesen, arbeidstilsyn og bydelsoverlegen og forsikringsselskap kan når som helst kreve tilgang til HMS-permen. Brannsikring, kontroll av lekeplasser, kontroll av rømningsveier og bekjempelse av skadedyr er viktige områder i HMS-arbeidet.

Fordi dette er så viktig, har Servicefolk utarbeidet en egen HMS-perm. Vi bistår også gjerne med HMS-inspeksjon. Borettslaget, sameier eller eiendomsbesitteren er selv ansvarlige for å utarbeide en HMS-plan og et kontrollsystem for bygget.

Kostnadsfri og uforpliktende befaring og tilbud

Vår visjon er å være ditt kontaktpunkt som leverer alt du trenger som eiendomsbesitter, sameier, aksjelag eller borettslag for å vedlikeholde bygg og boliger, på en trygg og forutsigbar måte.

Ta kontakt med oss i dag!

Slik fungerer det

Hva kundene våre sier

Tilbake til toppen