Drift av bygg handler om at små og store vedlikeholdsjobber blir gjort fagmessig og til riktig tid. Oppgavene skal systematiseres og følges opp, og alt skal gjøres etter strenge krav fra myndigheter.

I borettslag og sameier er det styreleder som har ansvaret. I forretnings- og industribygg er denne jobben overlatt til en ansatt.

Uansett er det hensiktsmessig å samarbeide med en profesjonell og kvalifisert partner for å forvalte bygningsmassen.

Trygghet

Styreledere i borettslag og sameier skal ivareta beboernes interesser og er ansvarlig for alt fra brannsikkerhet til enkle vedlikeholdsoppgaver. Ansvaret er stort, men vi i Servicefolk leverer de tjenestene borettslaget har behov for. Det betyr at styret kan være trygge på at drift av bygg og utendørsområder fungerer som det skal.

Velger du Servicefolk, får boligsameiet eller bedriften en dedikert kontaktperson å forholde seg til. Vår medarbeider blir kjent med bygg og utearealer, men aller viktigst: byggeier får en fast kontaktperson å forholde seg til i alle byggetekniske spørsmål.

Vi er til stede og følger opp byggene etter en fast plan, som er avtalt etter en grundig vurdering av behovene. Vaktmesteren har allsidig kompetanse, og mange oppgaver kan fikses der og da. I tillegg har Servicefolk tilgang på kompetente og godkjente fagfolk innen alle områder. Våre egne ansatt løser de fleste oppgaver, og vi har samarbeidspartnere innen de områdene vi ikke dekker selv. Alle våre ansatte og alle våre samarbeidspartnere har lang erfaring, og alle våre prosjekter og leveranser er forsikret.

servicefolk vaktmester bytte lampe

servicefolk vaktmetser sprinkler brannsikkerhet

HMS

servicefolk vaktmester se etter reparasjon

Lederen i et borettslag eller et sameie har ansvar for at HMS-arbeidet møter beboernes og myndighetens krav. Ansvaret omfatter alt fra fjerning av snø og istapper på takene til å sørge for at alle leverandører har «alt på stell».

Rutiner for internkontroll skal på plass, og HMS-arbeidet skal følges opp og dokumenteres. Vi kjenner regelverket, hjelper deg med å etablere gode HMS-rutiner og sørger for at HMS-arbeidet foregår etter lover og forskrifter.

Rådgiving

Vi i Servicefolk leverer ikke bare tjenestene. Vi er også en samarbeidspartner og god rådgiver i den daglige driften av bygg og uteområder. Vi er opptatt av langsiktige behov og er en rådgiver innenfor preventivt vedlikehold og investeringsprosjekter. Vi vet at det er god økonomi å gjøre bygningsmessige tiltak før eventuelle skader oppstår. Servicefolk er en god rådgiver for langsiktig og riktig drift og sikring av bygningsmessige verdier.

servicefolk vaktmester kjøleanlegg aircondition

Vaktmestertjenester og oppussing

servicefolk vaktmester elektrikker

Servicefolk leverer hele spekteret av vaktmestertjenester. Det omfatter alt fra småreparasjoner til renhold, snømåking og stell av utearealer. Omfanget av leveransene tilpasses behovet og skreddersys borettslaget eller forretningsbyggene.

Vi er også en partner i rehabiliterings- og oppussingsprosjekter. Vi tar ansvaret for oppgradering av kjøkken, nytt bad eller andre innvendige oppgraderinger. Vi er opptatt av kvalitet og sørger for en ryddig og fagmessig byggeprosess.

Servicefolk har mer enn 20 års erfaring i bransjen, og vi samler all vår kunnskap i et skreddersydd servicekonsept tilpasset din eiendom. Vi leverer ikke en altmuligmann som «kan» alt. Vi i Servicefolk har fagfolk til hvert enkelt fagområde og tilbyr effektiv forvaltning av eiendommene. Det er enkelt fordi byggansvarlig får alt fra én leverandør.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt og få med deg siste nytt fra Servicefolk