Når snøen faller ned, er det viktig å ha gode retningslinjer rundt snørydding. Selv små mengder snø hindrer fremkommeligheten, og kan skape både irritasjon og skader.

Ved en ulykke på grunn av manglende snørydding eller utilstrekkelig sikkerhet kan gårdeier eller styret kan holdes ansvarlig.

Sørg for å sjekke retningslinjer før vinteren slår inn for fult. Så du vet du nøyaktig hvilke områder som faller inn under sameiets og huseiers ansvar.

Det er også viktig å kommunisere retningslinjene med alle involverte. Hvis sameiet ikke klarer å informere medlemmene om retningslinjene og deres ansvar, kan du ikke forvente at de følger dem til punkt og prikke.

Servicefolk kan ta seg av både snørydding og sikring.

Vurder området ditt

Selv om det ikke er noen enkel måte å forutsi nøyaktig hva vinteren vil bringe når det gjelder snø og is, kan du se tilbake på tidligere år for en generell idé. Men det er ofte bedre å ha litt mer dekning enn for lite.

Snø og is borettslag Oslo

Sammenlign alternativer

Sameiet bør undersøke hvilken type snøryddingsplan som fungerer best for sameiet. De varierer i hvilke tjenester og typer kontrakter de forskjellige leverandørene tilbyr. Bestem om du vil ha en avtale som dekker hele vinteren uavhengig av snømengden, eller en som faktureres basert på hver værhendelse eller tidsforbruk.

Avtal hvor mye snø som må falle før snørydding påbegynnes, hvilke områder som skal brøytes, om de skal måke fellesarealer, hvordan de håndterer grusing/salting av veier og gangveier, og hva tidsrammen vil være.

Vit hva du kan forvente, og sørg for at dette også blir formidlet til huseiere, slik at de ikke ringer hver gang det snør for å se om noen er på vei.

Snørydding borettslag oslo

Snørydding tak borettslag Oslo

Definer huseiers ansvar

Noen ganger dekker sameiet kun snørydding for fellesarealer. Det betyr at hver enkelt huseier er ansvarlige for sin egen innkjørsel.

Sørg for at huseiere er klar over dette sitt eget ansvar, og at sameiet har klart definerte retningslinjer og forventninger.

Har huseier begrenset tid etter snøfall/brøyting? Er det et brudd på reglene å kaste snø tilbake i fellesområde/gaten?

Snørydding huseiers ansvar

Engasjer fellesskapet

Oppmuntre huseiere til å være oppmerksomme på hverandre og samarbeide for å hjelpe fellesskapet med snørydding. For eksempel kan det å tilby å måke for en eldre nabo (eller noen du kjenner som er utenfor byen) gjøre situasjonen tryggere for alle.

Huseiere bør også være proaktive når det gjelder å rapportere mulige farer for å redusere risikoen for ulykker.

Dersom snøryddingsavtalen kun omfatter brøyting av fellesarealer, sørg for at frivillige er på plass for å måke snø og strø/salte fortau og gangveier. Og ta kontakt med alle i god tid før snøen kommer, for å bestemme hvordan ting skal håndteres og hvem som gjør hva.

Å håndtere vintervær kan være vanskelig. Sørg for at sameiet har retningslinjer på plass som passer både behov og budsjett.

Å samarbeide med et en tjenesteleverandør som Servicefolk vil bidra til å sikre at ting går smidig og sørger for at nødvendige oppgaver utføres. Hør med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe.

Snørydding i fellesskap

Snørydding i fellesskap

Fjern snøen raskt

Uavhengig av små eller store snøfall skal snø og is fjernes., Arealer som borettslaget eller sameiet har ansvar for skal måkes og ryddes. Jo tidligere dette skjer, jo bedre. Rask fjerning eliminerer unødvendig glatte veier og is som gjør adkomst vanskelig.

Når innkjørsler og veier ryddes og måkes raskt, reduseres også behovet for renhold. Og det vil være lettere lettere å holde arealet mest mulig snøfritt resten av vinteren.

Rask snørydding i Oslo

 

Betraktninger for din snøryddingsavtale

Sameiet ditt kan absolutt prøve å fjerne snø ved hjelp av internt personell eller frivillige. Men den beste måten å sikre gode resultater på er å henvende seg til et profesjonelt aktør. Enten ditt sameie leier en snøryddingstjeneste for kun fellesarealer eller for hele arealet, er det noen viktige elementer som bør inngå i avtalen.

1. Spesifikasjonene

Snøryddingsavtalen bør tydelig angi hvilke tjenester selskapet skal utføre. Det bør også definere hvilke områder som skal håndteres. Er de bare ansvarlige for å brøyte fellesareal eller også innkjørsler? Hva skjer hvis det er hindringer som knekte grener eller søppel?

Kontrakten bør også angi tidspunktet for tjenestene. Kommer bedriften på jevnlige besøk eller er det mer en værhendelse? Noen avtaler også en viss snødybde før snørydding kan begynne.

Bortsett fra det bør snøryddingsavtalen inneholde detaljer om hvor de skal legge fjernet snø, hvor de skal lagre utstyret sitt og hvilke forebyggende tiltak de vil ta i bruk.

2. Kostnadsinformasjon

Sameiets budsjett er ofte begrenset, så kostnadene en viktig faktor som kan påvirke valg av leverandør og tjenester. Under utvelgelsesprosessen, spør hva dere vil bli fakturert. Noen tar et fast beløp mens andre tar timepris.

Når du har en avtale, sørg for å gjennomgå den og se etter eventuelle skjulte kostnader selskapet kan ha. Dette inkluderer eventuelle transportkostnader og vedlikeholdskostnader.

Vei opp kostnadene hver tjenestene gir og velg det som gir mest for pengene.

3. Kontaktdetaljer

Din snøryddingsavtale skal også bestå av selskapets kontaktinformasjon. På denne måten kan du nå dem i nødstilfeller. Men det skal ikke bare være en vanlig kontor telefon. Be om et nummer som er tilgjengelig for deg døgnet rundt – et nummer du kan ringe selv midt på natten.

4. Dokumentasjonskrav

Avtal behov for dokumentasjon rundt utførte tjenester. I tillegg til trygghet, kan du bruke disse postene i tilfelle skade.

5. Ansvar og forsikring

To av de viktige elementer i en snøryddingsavtale er ansvarsinformasjon og eventuell forsikringsdekning.

For eksempel, hvis en snøryddingsansatt glir og skader seg på sameiets eiendom, bør ikke sameiet holdes juridisk ansvarlig.

 

Ser du etter en tjenesterleverndør som passer ditt budsjett og behov? Ta kontakt for befaring og uforpliktende tilbud.

 

Ofte stilte spørsmål om snørydding

Er sameiet ansvarlig for snørydding?

Om sameiet eller boretslaget har ansvaret for snørydding eller ikke, avhenger av retningslinjene til sameiet for snørydding.

Vanligvis er sameiet bare ansvarlige for å fjerne snø i fellesarealer. Den enkelte huseier er ansvarlig for egen innkjørsel osv.

Dekker fellesutgifter snørydding?

Oftest dekker fellesutgifter kostnadene ved snørydding, men vanligvis bare for fellesarealer som parkeringsplasser og fellesskapsfasiliteter.

Huseiere må normalt betale for snørydding for sine individuelle eiendommer. For å være sikker kan du sjekke retningslinjene for snørydding med ditt sameie.

Kan du skylde deg selv?

Sameiets ansvar kan faller bort, hvis man selv har skyld i at man faller.

Den som ser det er glatt, men likevel løper til bussen, har i stor grad skylden for fallet. Hvis din egen uaktsomhet er hovedårsaken til fallet, forsvinner vanligvis mulighetene for å få erstatning. I andre tilfeller kan den reduseres.

 

Servicefolk utfører flere typer arbeider

Servicefolk leverer I tillegg til vaktmestertjenester ogå boligservice, oppussing og renhold.

Våre tjenester leveres som både enkeltoppdrag og faste avtaler.

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt og få med deg siste nytt fra Servicefolk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.