Skip to content

Snømåking og brøyting i borettslag eller sameier i Oslo

 

Når snøen faller ned, er det viktig å ha gode retningslinjer rundt snørydding. Selv små mengder snø hindrer fremkommeligheten, og kan skape både irritasjon og skader.

Ved en ulykke på grunn av manglende snørydding eller utilstrekkelig sikkerhet kan gårdeier eller styret kan holdes ansvarlig.

Sørg for å sjekke retningslinjer før vinteren slår inn for fult. Så du vet du nøyaktig hvilke områder som faller inn under sameiets og huseiers ansvar.

Det er også viktig å kommunisere retningslinjene med alle involverte. Hvis sameiet ikke klarer å informere medlemmene om retningslinjene og deres ansvar, kan du ikke forvente at de følger dem til punkt og prikke.

Servicefolk kan ta seg av både snørydding og sikring.

Vurder området ditt

Selv om det ikke er noen enkel måte å forutsi nøyaktig hva vinteren vil bringe når det gjelder snø og is, kan du se tilbake på tidligere år for en generell idé. Men det er ofte bedre å ha litt mer dekning enn for lite.

Icicles and Snowstorm

Sammenlign alternativer

Sameiet bør undersøke hvilken type snøryddingsplan som fungerer best for sameiet. De varierer i hvilke tjenester og typer kontrakter de forskjellige leverandørene tilbyr. Bestem om du vil ha en avtale som dekker hele vinteren uavhengig av snømengden, eller en som faktureres basert på hver værhendelse eller tidsforbruk.

Avtal hvor mye snø som må falle før snørydding påbegynnes, hvilke områder som skal brøytes, om de skal måke fellesarealer, hvordan de håndterer grusing/salting av veier og gangveier, og hva tidsrammen vil være.

Vit hva du kan forvente, og sørg for at dette også blir formidlet til huseiere, slik at de ikke ringer hver gang det snør for å se om noen er på vei.

Snow removal

Workers with snow shovels carry out winter cleaning of roof of building from snow and ice

Definer huseiers ansvar

Noen ganger dekker sameiet kun snørydding for fellesarealer. Det betyr at hver enkelt huseier er ansvarlige for sin egen innkjørsel.

Sørg for at huseiere er klar over dette sitt eget ansvar, og at sameiet har klart definerte retningslinjer og forventninger.

Har huseier begrenset tid etter snøfall/brøyting? Er det et brudd på reglene å kaste snø tilbake i fellesområde/gaten?

snow removal with a shovel from the road

Engasjer fellesskapet

Oppmuntre huseiere til å være oppmerksomme på hverandre og samarbeide for å hjelpe fellesskapet med snørydding. For eksempel kan det å tilby å måke for en eldre nabo (eller noen du kjenner som er utenfor byen) gjøre situasjonen tryggere for alle.

Huseiere bør også være proaktive når det gjelder å rapportere mulige farer for å redusere risikoen for ulykker.

Dersom snøryddingsavtalen kun omfatter brøyting av fellesarealer, sørg for at frivillige er på plass for å måke snø og strø/salte fortau og gangveier. Og ta kontakt med alle i god tid før snøen kommer, for å bestemme hvordan ting skal håndteres og hvem som gjør hva.

Å håndtere vintervær kan være vanskelig. Sørg for at sameiet har retningslinjer på plass som passer både behov og budsjett.

Å samarbeide med et en tjenesteleverandør som Servicefolk vil bidra til å sikre at ting går smidig og sørger for at nødvendige oppgaver utføres. Hør med oss for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe.

Amazing snow removal

People with shovels for snow removal

Fjern snøen raskt

Uavhengig av små eller store snøfall skal snø og is fjernes., Arealer som borettslaget eller sameiet har ansvar for skal måkes og ryddes. Jo tidligere dette skjer, jo bedre. Rask fjerning eliminerer unødvendig glatte veier og is som gjør adkomst vanskelig.

Når innkjørsler og veier ryddes og måkes raskt, reduseres også behovet for renhold. Og det vil være lettere lettere å holde arealet mest mulig snøfritt resten av vinteren.

Hämeenlinna, Finland January 21st 2021 : Bulldozer moving to next site in a heavy snowstorm

 

Betraktninger for din snøryddingsavtale

Sameiet ditt kan absolutt prøve å fjerne snø ved hjelp av internt personell eller frivillige. Men den beste måten å sikre gode resultater på er å henvende seg til et profesjonelt aktør. Enten ditt sameie leier en snøryddingstjeneste for kun fellesarealer eller for hele arealet, er det noen viktige elementer som bør inngå i avtalen.

1. Spesifikasjonene

Snøryddingsavtalen bør tydelig angi hvilke tjenester selskapet skal utføre. Det bør også definere hvilke områder som skal håndteres. Er de bare ansvarlige for å brøyte fellesareal eller også innkjørsler? Hva skjer hvis det er hindringer som knekte grener eller søppel?

Kontrakten bør også angi tidspunktet for tjenestene. Kommer bedriften på jevnlige besøk eller er det mer en værhendelse? Noen avtaler også en viss snødybde før snørydding kan begynne.

Bortsett fra det bør snøryddingsavtalen inneholde detaljer om hvor de skal legge fjernet snø, hvor de skal lagre utstyret sitt og hvilke forebyggende tiltak de vil ta i bruk.

2. Kostnadsinformasjon

Sameiets budsjett er ofte begrenset, så kostnadene en viktig faktor som kan påvirke valg av leverandør og tjenester. Under utvelgelsesprosessen, spør hva dere vil bli fakturert. Noen tar et fast beløp mens andre tar timepris.

Når du har en avtale, sørg for å gjennomgå den og se etter eventuelle skjulte kostnader selskapet kan ha. Dette inkluderer eventuelle transportkostnader og vedlikeholdskostnader.

Vei opp kostnadene hver tjenestene gir og velg det som gir mest for pengene.

3. Kontaktdetaljer

Din snøryddingsavtale skal også bestå av selskapets kontaktinformasjon. På denne måten kan du nå dem i nødstilfeller. Men det skal ikke bare være en vanlig kontor telefon. Be om et nummer som er tilgjengelig for deg døgnet rundt – et nummer du kan ringe selv midt på natten.

4. Dokumentasjonskrav

Avtal behov for dokumentasjon rundt utførte tjenester. I tillegg til trygghet, kan du bruke disse postene i tilfelle skade.

5. Ansvar og forsikring

To av de viktige elementer i en snøryddingsavtale er ansvarsinformasjon og eventuell forsikringsdekning.

For eksempel, hvis en snøryddingsansatt glir og skader seg på sameiets eiendom, bør ikke sameiet holdes juridisk ansvarlig.

 

Ser du etter en tjenesterleverndør som passer ditt budsjett og behov? Ta kontakt for befaring og uforpliktende tilbud.

 

Ofte stilte spørsmål om snørydding

Er sameiet ansvarlig for snørydding?

Om sameiet eller boretslaget har ansvaret for snørydding eller ikke, avhenger av retningslinjene til sameiet for snørydding.

Vanligvis er sameiet bare ansvarlige for å fjerne snø i fellesarealer. Den enkelte huseier er ansvarlig for egen innkjørsel osv.

Dekker fellesutgifter snørydding?

Oftest dekker fellesutgifter kostnadene ved snørydding, men vanligvis bare for fellesarealer som parkeringsplasser og fellesskapsfasiliteter.

Huseiere må normalt betale for snørydding for sine individuelle eiendommer. For å være sikker kan du sjekke retningslinjene for snørydding med ditt sameie.

Kan du skylde deg selv?

Sameiets ansvar kan faller bort, hvis man selv har skyld i at man faller.

Den som ser det er glatt, men likevel løper til bussen, har i stor grad skylden for fallet. Hvis din egen uaktsomhet er hovedårsaken til fallet, forsvinner vanligvis mulighetene for å få erstatning. I andre tilfeller kan den reduseres.

 

Servicefolk utfører flere typer arbeider

Servicefolk leverer I tillegg til vaktmestertjenester ogå boligservice, oppussing og renhold.

Våre tjenester leveres som både enkeltoppdrag og faste avtaler.

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud.

Oppussing i borettslag og sameier

 

Når det gjelder fornyelse av borettslag og sameie dukker det ofte opp endel spørsmål, men vi i Servicefolk er her for å hjelpe.

Vi har gjennom 20+ år opparbeidet solid erfaring og kompetanse som har gitt oss mange fornøyde kunder og gode referanser.

Hva har andelseiers ansvar?

 • Maling, tapetsering og gulv.
 • Dører, låser, vinduer, panelovner, sikringer, batterier til røykvarslere.
 • Bad og interiør som toaletter, bad og kran.
 • Avtrekk på kjøkken
 • Innvendige rør og avløp til og med vannlås.
 • Kjeller- eller loftsbod osv.

Etter borettslagsloven har andelseier plikt og rett til å utføre det innvendige vedlikeholdet, og det er som regel ingen plikt til å informere om dette. Men man må likevel forhindre skader på bygget og det skal ikke gå utover naboene.

Borettslaget / sameiet kan imidlertid ha særskilte bestemmelser rundt oppussing i borettslagets vedtekter og husordensregler, og enkelte oppussingsarbeider kan kreve søknad til kommunen. Det er derfor viktig å kontrollere vedtektene før det foretas vedlikehold eller lignende arbeider som påvirker de ytre delene av bygget.

boligservice vedlikehold borettslag

Hva er borettslagets ansvar?

 • Bærende konstruksjoner.
 • Felles ventilasjon, pipeløp, rør og kabler.
 • Bygget utvendig.
 • Kabling til TV og/eller Internett.
 • Rør til stengeventil og vannlås.

boligbyggelag oppussing

 

Når må jeg kontakte styret?

 • Dersom oppussingen berører bærende kontruksjon eller felles anlegg.
 • Dersom brannskiller kan brytes eller det gjelder på utsiden av boligen din.
 • Husk også at utskifting av inngangsdører og vinduer ofte også er fellesskapets ansvar.

 

Hva er greit å starte med av oppussingsprosjekter?

Riving/endring/oppføring av lettvegger, maling, utskifting av gulv/parkett osv., dvs. renovering som ikke berører bærekonstruksjoner og fellesanlegg.

 

Hva kan jeg  gjøre selv og hvilke oppgaver anbefales for håndverkere / fagfolk?

Borettslags-/eierseksjonsloven regulerer ikke hvilke typer oppussing du kan utføre selg eller ikke, men samsvarserklæring skal foreligge for alle elektriske anlegg utført etter 1.1.99.

En samsvarserklæring skal bevise at det elektriske anlegget er utført i henhold til gjeldende forskrifter, så arbeider på elektriske anlegg må utføres av fagfolk.

 

Kan jeg flytte en vegg eller må jeg søke tillatelse?

Det avhenger av om veggen en bærevegg eller ikke, hvis ikke trenger du ikke søke. Er du i tvil kan du ta kontakt med styret eller oss i Servicefolk.

Hva om jeg vil pusse opp badet?

Det meste av arbeid knyttet til en baderomsoppussing kan gjøres uten styregodkjenning. Baderomsinnredning kan selvsagt skiftes etter eget ønske, legging av fliser og annen kledning, varmekabler eller ny membran er oppgaver som kan utføres uten tillatelse.

Vann kan forårsake betydelig skade, så et utett bad har mye skadepotensial. Før du bestemmer deg for hva du skal gjøre på badet og hvem som skal gjøre det, husk at du som andelseier er ansvarlig for at badegulvet er solid slik at det ikke oppstår skader på fellesarealer eller andre andeler.

Skifter du membranen er det ofte aktuelt å bytte ut sluket også da det er i overgangen mellom membran og sluk er ofte der det oppstår lekkasje, og at dette gjøres riktig. Sluket er derimot en del av borettslagets/sameiets ansvarsområde, og du må ha samtykke fra styret før du kan gå i gang med å skifte.

Endringer i bærende konstruksjoner krever også godkjenning av styret, samt dersom man ønsker å gjøre endringer på felles- rør / ventilasjon.

Det kan også være at borettslaget eller sameiet allerede planlegger å fornye alle badene på grunn av for eksempel rørfornyelse som innebærer renovering av alle badene. Det kan derfor være lurt å kontakte styret først for å avklare for å unngå dobbeltarbeid.

Dersom etasjeskillet mellom leilighetene er i tre, medfører skifte av sluk at brannskille mellom enhetene brytes, og arbeidet kan kreve søknad til kommunen.

Hva om jeg vil pusse opp kjøkken?

Ved oppussing av kjøkken gjelder samme råd som under «Hva om jeg vil pusse opp badet?».

Finnes det regler for støy ved oppussing?

boligbyggelag oppussing stue

Et godt råd før oppussing er å ta kontakt med de andre beboerne og informere dem om din oppussing. Ved hovedinngangen er det ofte en tavle. Der kan du henge opp informasjon. Det kan være en utfordring å høre på maskiner og annet støy i en lengre periode så en god dialog kan hjelpe på tålmodigheten til beboerne. Undersøk reglene i ditt boliglag. Som regel skal det være ro mellom klokken 23.00 og 07.00. Helger kan være noe unntak.

Når er det på tide å pusse opp bad i borettslag og borettslag?

Kobberrørsystemer har vanligvis en levetid på 30 til 60 år, mens rørsystemer i støpejern vanligvis varer 50 til 70 år

Det er på tide med en rehabilitering når det oppdages rustvorter på rørene, vann som lekker fra avløpsrørene, sprekker eller fuktskader.

Dersom det er fastslått at rørsystemet må skiftes, bør det utarbeides en konsekvensrapport. Servicefolk kan lage et tilbudsdokument med beskrivelse av nødvendige tiltak.

Vedlikehold og renovering for sameier og borettslag

Vedlikehold utvendig som for eksempel tak, fasademaling, fasadevask, snø/is -rydding og lignende er sameiets og borettslagets ansvar.

 

Servicefolk utfører flere typer arbeider

Vår visjon er å være ditt kontaktpunkt som leverer alt du trenger.

Kontakt oss for referanser og før- og etterbilder av tidligere prosjekter.

Problemfri drift av bygg og uteområder

Drift av bygg handler om at små og store vedlikeholdsjobber blir gjort fagmessig og til riktig tid. Oppgavene skal systematiseres og følges opp, og alt skal gjøres etter strenge krav fra myndigheter.

I borettslag og sameier er det styreleder som har ansvaret. I forretnings- og industribygg er denne jobben overlatt til en ansatt.

Uansett er det hensiktsmessig å samarbeide med en profesjonell og kvalifisert partner for å forvalte bygningsmassen.

Trygghet

Styreledere i borettslag og sameier skal ivareta beboernes interesser og er ansvarlig for alt fra brannsikkerhet til enkle vedlikeholdsoppgaver. Ansvaret er stort, men vi i Servicefolk leverer de tjenestene borettslaget har behov for. Det betyr at styret kan være trygge på at drift av bygg og utendørsområder fungerer som det skal.

Velger du Servicefolk, får boligsameiet eller bedriften en dedikert kontaktperson å forholde seg til. Vår medarbeider blir kjent med bygg og utearealer, men aller viktigst: byggeier får en fast kontaktperson å forholde seg til i alle byggetekniske spørsmål.

Vi er til stede og følger opp byggene etter en fast plan, som er avtalt etter en grundig vurdering av behovene. Vaktmesteren har allsidig kompetanse, og mange oppgaver kan fikses der og da. I tillegg har Servicefolk tilgang på kompetente og godkjente fagfolk innen alle områder. Våre egne ansatt løser de fleste oppgaver, og vi har samarbeidspartnere innen de områdene vi ikke dekker selv. Alle våre ansatte og alle våre samarbeidspartnere har lang erfaring, og alle våre prosjekter og leveranser er forsikret.

servicefolk vaktmester bytte lampe

servicefolk vaktmetser sprinkler brannsikkerhet

HMS

servicefolk vaktmester se etter reparasjon

Lederen i et borettslag eller et sameie har ansvar for at HMS-arbeidet møter beboernes og myndighetens krav. Ansvaret omfatter alt fra fjerning av snø og istapper på takene til å sørge for at alle leverandører har «alt på stell».

Rutiner for internkontroll skal på plass, og HMS-arbeidet skal følges opp og dokumenteres. Vi kjenner regelverket, hjelper deg med å etablere gode HMS-rutiner og sørger for at HMS-arbeidet foregår etter lover og forskrifter.

Rådgiving

Vi i Servicefolk leverer ikke bare tjenestene. Vi er også en samarbeidspartner og god rådgiver i den daglige driften av bygg og uteområder. Vi er opptatt av langsiktige behov og er en rådgiver innenfor preventivt vedlikehold og investeringsprosjekter. Vi vet at det er god økonomi å gjøre bygningsmessige tiltak før eventuelle skader oppstår. Servicefolk er en god rådgiver for langsiktig og riktig drift og sikring av bygningsmessige verdier.

servicefolk vaktmester kjøleanlegg aircondition

Vaktmestertjenester og oppussing

servicefolk vaktmester elektrikker

Servicefolk leverer hele spekteret av vaktmestertjenester. Det omfatter alt fra småreparasjoner til renhold, snømåking og stell av utearealer. Omfanget av leveransene tilpasses behovet og skreddersys borettslaget eller forretningsbyggene.

Vi er også en partner i rehabiliterings- og oppussingsprosjekter. Vi tar ansvaret for oppgradering av kjøkken, nytt bad eller andre innvendige oppgraderinger. Vi er opptatt av kvalitet og sørger for en ryddig og fagmessig byggeprosess.

Servicefolk har mer enn 20 års erfaring i bransjen, og vi samler all vår kunnskap i et skreddersydd servicekonsept tilpasset din eiendom. Vi leverer ikke en altmuligmann som «kan» alt. Vi i Servicefolk har fagfolk til hvert enkelt fagområde og tilbyr effektiv forvaltning av eiendommene. Det er enkelt fordi byggansvarlig får alt fra én leverandør.

 

9 små forberedelser til vinteren kommer

1. Pass på hagemøblene dine, så har du de lenger!

Før høsten setter ordentlig inn, er det alltid lurt å vaske utemøblene godt og vedlikeholde dem. Har du en garasje eller en bod, vil det være best å oppbevare møblene der. Hvis dette ikke er tilfelle, og du må la møblene stå utendørs, bør de pakkes godt inn i en ordentlig, robust presenning.

power washing garden furniture made of exotic wood

2. Du kan allerede på høsten klargjøre neste års hage

Preparation for spring season in garden, pink tulips and yellow daffodils bulbs

Behandling av gress om høsten kan ha en helt avgjørende effekt når det kommer til å få en fin og grønn plen til neste sommer, slik vi alle drømmer om. Men det er viktig at dette gjøres før minusgrader og frosten setter inn. Har du et ønske om en blomstrende hage om våren, kan du allerede plante blomsterløk midt i høstsesong. Eneste du må tenke på, er at det gjøres før frosten kommer.

3. Ta godt vare på grillen, så blir det mange gode grillfester neste år også

Dette vil muligens komme som en liten overraskelse, men matrester og fett kan du bare la ligge. Det impregnerer nemlig risten. Når våren kommer, fyrer du bare opp grillen og svir av restene. Veldig enkelt.

Men; Det er lurt å fjerne alt fettet som har rent nede i drypptrauet, før du pakker den bort. Det beste vil være å plassere grillen i en bod eller en garasje som har god pass. Er det ikke mulig, og den må stå ute, bør den ha på seg et grilltrekk som er spesielt for vinteren.

Barbecue grill Cover protecting kamado style ceramic grill from rain.

4. Sørg for å tømme kran, slanger og høytrykkspyleren for vann

Leaking hose

Utekranen bør tømmes helt og så stenges, og hageslangen bør tas inn. Dette er lurt for å forhindre frostødeleggelse. Har du noen fine krukker og potter som står ute, bør de tømmes for jord før de vaskes og så veltes. På den måten vil ikke vann, snø og is samle seg. Du kan også sette de inn, hvis det er bedre.

Tøm høytrykkspyleren for vann og lagre den et sted som er tørt og frostfritt. Dette gjelder også for andre typer vanningsutstyr, hvor vann ofte blir liggende igjen i enten slangen eller i beholdere. Hvis dette ikke gjøres, kan både slangen og pumpen bli skadet når vannet fryser. Skjer det, må du i verste fall erstatte delene med nye deler.

5. Sjekk at alle dører og vinduer er tette og at kjelleren er tørr

Sjekk at både karmer og fuger rundt vinduer og dører er i god stand, slik at kulde og vind ikke siver inn i huset. Da vil du kunne holde bedre på varmen og dermed betale mindre for oppvarming gjennom de kaldere månedene.

Hvis du legger merke til at det kommer dugg mellom glassene i vinduet ditt, kan du være sikker på at dette er et punktert vindu. Dugg mellom glass kommer av utettheter mellom bunnliste og glass, og vinduet bør dermed skiftes ut. Vi anbefaler at du installerer et vindu med energiriktig glass, for å tape minst mulig varme.

En kjeller er veldig utsatt for fuktskader på grunn av at det utsettes for fukt både innenfra og utenfra. Her er det viktig at du ser etter mulige skader på utvendig vegg, og legger merke til om vannet drives vekk fra muren. Har du et sluk i kjelleren, anbefaler vi at du sjekker at dette ikke er tett. Ventilasjonsristen bør også rengjøres før vinteren.

Ice, snow and condensate inside in corner of plastic window in winter. Poor warm isolation concept. Consequences of incorrect installation of window frames. Selective focus

6. Sjekk alle takrennene!

Man on a ladder cleaning house gutters

Kostbare husskader kommer ofte av tette takrenner og nedløp. Er takrenna tett, vil det flommer over når det regner og det kan i seg selv gjøre nok skade på fasaden. Men når vinteren kommer og minusgradene setter inn, slik at vannet fryser – ja, da kan røret sprekke. Det vil vi gjerne unngå!

Sørg for å fjerne alt løv, kvister, skitt og møkk i god tid, for det begynner å bli for kaldt.

7. Og siden du allerede er der oppe …

Ta en runde og sjekk taket for eventuelle skader og uregelmessigheter – særlig takstein.

Stein og plater skal ligge ordentlig på plass. Om det så er bare en stein eller en plate som har forflyttet litt på seg, er det viktig at du sjekker om undertaket er intakt før du eventuelt legger på plass ny stein. Det er uhyre viktig at snøsikringen er i skjønneste orden.

Spyl eller børst taket forsiktig, hvis nødvending, og se om det er noe rundt som kan gjøre skade. For eksempel trær som må beskjæres.

Cleaner with pressure washer at roof house cleaning roof tiles

8. Ta deg en god runde rundt huset ditt eller hytta

Power washing. House wall vinyl siding cleaning with high pressure water jet.

Vær oppmerksom på om malingen flasser, bobler eller om det er andre skader på malingsoverflaten. Grunnen til hvorfor det er viktig å se etter dette, er fordi det dårlige været om vinteren kan forårsake store skader på mur og kledning som ikke er i god stand. Skulle du finne skader, spesielt flassende maling, bør dette utbedres tidlig om høsten, våren eller sommeren på grunn av tørketid.

Du kan også vurdere om huset trenger spyling eller en helvask. En årlig husvask kan forlenge levetiden på både malingen og kledningen. Men husk at dette er noe som bør gjøres tidlig på høsten, så fasaden får tørket ordentlig. Husk å beskytt eventuelt treverk som er bart gjennom høsten og vinteren, ved å male over.

9. Til slutt; Ikke glem gressklipperen

Hent inn robotklipperen eller gressklipperen, slik at den står trygt og tørt før det blir for kaldt. Er den motorisert, bør du fylle opp tanken med bensin for å unngå kondens samt fylle på litt olje på sylinderen.

Vi anbefaler at du også gir den en god vask, men vært forsiktig med en høytrykksspyler. Rens eventuelle filtre og tøm beholderen før den settes bort. Gressklipperen bør lagres horisontalt på hjulene og på et tørt sted.

Husk at det lønner seg å fikse alle de små tingene nå, før det er for sent.

God høst!

shed garden five

Alle trenger boligservice

Hva innbærer boligservice?

En sentral tjeneste

Om du er boligforvalter, eiendomsbesitter, salgsmegler eller utleiemegler som trenger hjelp til kunder som skal klargjøre bolig for salg eller utleie, er boligservice en helt sentral tjeneste. Borettslag og sameier gjør mye for eierfellesskapet, men den enkelte boligeier har ansvar for egen bolig og vil dermed trenge boligservice gjennom hele året.

Les også «Skal du klargjøre bolig for utleie eller salg?»

boligservice oslo leilighet sameier

Forebygging av skader

Løpende vedlikehold av boligen er vesentlig for å opprettholde boligens kvalitet og levetid. I det løpende vedlikeholdet, er det viktig å forebygge mot skader og ødeleggelser på boligen.

Vannlekkasjer, råte, skadedyr og brann er de viktigste områdene å forbygge, som kan utgjøre store og kostbare skader. Dette er områder hvor det er mye sikring på allerede, spesielt på vann- og brannskader hvor varslingssystemer i boligen delvis er påbudt og utbredt. Disse skadene er ofte godt dekket forsikringsmessig også.

Les mer om våre tjenester

Periodisk vedlikehold

Når det gjelder annen type periodisk og løpende vedlikehold av boligen, er huseier og beboer ofte overlatt til seg selv. Kostnader ved løpende vedlikehold av boligen utgjør 150–200 kr per m2 per år. Dette avhenger av omfanget av tekniske installasjoner, og forutsetter 2020-standard. En bolig på 50 m2 vil koste mellom 7500–10 000 kroner årlig i løpende vedlikehold.

boligservice servicefolk vedlikehold

Denne typen vedlikehold utgjøres av følgende skader og mangler ved eiendommen, eksempelvis:

 • Skader på baderominnredning, bytting av fliser, lekkasje eller skader på armatur, skader på fliser og fug, vannklosett, belysning, termostater, mm
 • Justering av dører og vinduer, smøring og bytting av låser
 • Skader på kjøkkeninnredning, benkeplater, fliser, armatur og hvitevarer
 • Skader på vegg, lister, tak og gulv med behov for sparkling og maling, eventuelt bytting av lister, og deler av gulv som er skadet
 • Bytting av dører og vinduer som er punktert eller skadet på annen måte
 • Reparasjon av småskader på parkett, lister, vegg og tak

En profesjonell partner

Boligservice omfatter også andre tjenester og mindre oppgraderinger, eksempelvis:

 • Åpne tette sluk på bad, vaskerom og kjøkken
 • Tømming av boder, fellesareal og leiligheter
 • Stell av hage, plenklipping, klippe hekker, holde grøntareal vedlike
 • Rensing av takrenner og spyling av gårdsplasser
 • Montere dusjkabinett på baderom med fare for lekkasje
 • Fjerne trær og busker
 • Bistand til montering av skap, innredninger, bilder, skjermer, mm

Mange av oppgavene innen boligservice kan beboer gjøre selv, men ved utførelse av mange av disse oppgavene er det behov for spesialkunnskap og verktøy. I disse tilfellene kan det være nyttig å benytte en profesjonell partner.

boligservice økern oslo servicefolk

Hos Servicefolk AS har vi dyktige og erfarne medarbeidere som utfører ulike service- og vedlikeholdsoppdrag. Vår primære oppgave er å levere kvalitetsmessig gode tjenester raskt og effektivt.

Vår visjon er å være ditt kontaktpunkt som leverer alt du trenger som eiendomsbesitter, eiendomsforvaltere, salgsmeglere, utleiemeglere, sameier, aksjelag eller borettslag for å vedlikeholde bygg og boliger, på en trygg og forutsigbar måte.

Ta kontakt med oss i dag!

Skal du klargjøre bolig for utleie eller salg?

Viktige ting å tenke på

Servicefolks AS leverer tjenester til boligeiere direkte, eller via eiendomsforvaltere, salgsmeglere, utleiemeglere, sameier, borettslag og aksjelag. Vi har lang erfaring med ulike typer oppussing, boligservice og renhold, og vet godt hva kjøpere og leietakere ser etter når de velger bolig.

Når boligen din skal selges eller leies ut er det viktig at den fremstår mest mulig attraktiv for å få en god pris eller gode leietakere. Kundene har mange av de samme preferansene når de skal kjøpe eller leie en bolig.

Noen få ting som er viktige å tenke på, som vi vil gå gjennom mer detaljert:

 • Skal jeg utbedre små og store feil og mangler?
 • Oppussing – alt, litt eller ingenting?
 • Hvor mye må jeg rydde og rengjøre?
 • Er det behov for boligstyling?

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 11

Utbedre små og store feil og mangler

Du har kanskje bodd i boligen din i 10 år og synes alt er veldig fint – helt til du skal selge eller leie ut. Plutselig kommer alle feil og mangler til syne. Prosjekter og utbedringer som er delvis fullført må sluttføres. Skader og større slitasje må utbedres. Dette er viktig når du skal finne den beste leietakeren eller oppnå den høyeste salgsprisen for boligen din.

Store feil og mangler på boligen bør utbedres. Det kan være råte eller mugg på bad, skader på dører eller vinduer, feil på elektrisk anlegg, lekkasjeskader, låsmekanismer som ikke fungerer, osv.

Ved utleie er det også viktig å huske på krav til boligens funksjonalitet. Det er for eksempel viktig at alle rom har oppvarming med f.eks. panelovner. Dersom baderommet er gammelt, bør det kanskje vurderes å sette inn dusjkabinett for å forhindre lekkasjer.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 2

Andre viktige ting å tenke på er å olje eller lakkere kjøkkenbenken samt montere en sprutplate hvis kjøkkenveggen ikke er beskyttet, montere anretning for å henge opp tøy i entre, montere klesskap på soverom, sjekke at alle hvitevarer fungerer, rydde og tømme boder som inngår i utleie og sørge for solavskjerming hvis du ønsker å beskytte gulv, vegger og inventar, mm.

De små feilene kan det også være smart å ordne, slik som løse hengsler på vinduer, løse dørhåndtak, dører som knirker, kraner som drypper, dusjhoder som ikke fungerer, løst toalettsete, osv.

Alle disse små og store feilene og manglene ved boligen din trekker ned helhetsinntrykket og skaper usikkerhet hos kjøper eller leietaker. De vil stille spørsmål til hvordan du har tatt vare på boligen og om det ligger mange skjulte oppgaver og kostnader for leietaker eller kjøper.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 8

Kontakt oss for en gratis befaring i god tid før salg eller utleie, så vil vi komme med forslag og priser på det som bør gjøres før du går i gang med salg eller utleie.

Oppussing – alt, litt eller ingen ting

Oppussing handler om å gjøre en bolig attraktiv og tiltrekke seg størst mulig interesse fra flest mulige kjøpere eller leietakere, og å tjene mest mulig penger. For å få dette til må eventuelt boligen pusses opp på en hensiktsmessig måte.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 12

Alt pusses opp

En nyoppusset og totalrenovert bolig er ofte tiltalende, og svært mange ville nok ønske å bo i en slik bolig. Hvis du først bestemmer deg for å pusse opp, må alt tas. Da skal du selge eller leie ut en bolig i et prima segment. Da nytter det ikke å flikke litt her og der. Bad, kjøkken, himling, vegger, gulv, dører, ildsteder, oppvarming, det elektriske og rør må fornyes.

Vårt råd er å velge løsninger som omfavner en spesifikk målgruppe slik at valg av løsninger og farger kan tilpasses målgruppen. Ta gjerne kontakt med et styling-selskap eller en interiørarkitekt for å få hjelp med valg av løsninger.

Du kan tjene penger på å pusse opp en bolig totalt, men vi vil først og fremst anbefale dette når du sitter på en bolig med særegenheter enten i forhold til beliggenhet, utsikt, i et spesielt bygg eller lignende. Da kan du få godt betalt dersom du velger total oppussing.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 9

Det er tøff konkurranse i markedet for å kjøpe, pusse opp og selge boliger (såkalt «flipping»). For den som ikke har noen erfaring, er det mange fallgruver. Den første er å feilvurdere boligen din – vi har alle lett for å tillegge egen eiendom unik verdi. For å lykkes med total oppussing må det velges en god romløsning med maksimal plassutnyttelse, kombinert med åpne og lyse rom.

Total oppussing av leilighet i 2021 koster fra 12 500 kr pr m2 og oppover, avhengig av løsning- og materialvalg. Det er viktig å velge utførende som leverer kvalitet til avtalt tid og rett pris. Det kan lønne seg å dele opp leveransen, men det krever profesjonell prosjektledelse og ofte er det best å ha en totalleverandør.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 6

Før man velger å gå for total oppussing av bolig før salg eller utleie, bør man tenke seg godt om. Det er mange kriterier som skal oppfylles før det er et riktig valg.

Søk råd hos fagfolk før du beslutter totaloppussing av boligen din – det kan lønne seg.

Les mer om Servicefolk AS

Litt pusses opp

Litt oppussing kan være hensiktsmessig både ved salg og utleie, men da er kanskje målet mer å fremstille en bolig for markedet hvor nye eiere eller leietakere kan ta boligen i bruk, uten å måtte starte med utbedringer og tilpasninger før de kan flytte inn.

Da anbefales det å unngå store og dyre oppussinger av for eksempel kjøkken og/eller bad. Vurder heller billig og lett oppussing, som å male eller bytte skapfronter og møbler. Mal gjerne rom i lyse farger, da skaper du opplevelse av et mer åpent areal og mer plass. Mye av den enkle oppussingen kan du gjøre selv og dermed spare penger.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 10

Skal du legge mer penger i noe så velg kjøkken, bad og inngangsparti. Kjøkkenet kan få nye fronter, bad kan kanskje trenge nytt armatur og dusjvegg, eller nytt dusjkabinett, og inngangspartiet kan males, få ny belysning og oppheng for yttertøy. Inngangsparti er viktig da det er det første man møter og gir førsteinntrykk.

Ingenting pusses opp

Har du en bolig som er et totaloppussingsprosjekt og som ikke er spesielt attraktivt, og du selv ikke har hverken erfaring, tid eller penger, skal du selge boligen som den er.

Et realt oppussingsprosjekt er attraktivt for mange og selges ofte til svært gode priser. Det er sterk konkurranse om disse objektene.

Denne typen boliger egner seg dårlig i leiemarkedet og tilfredsstiller ofte ikke minimumskrav til utleieboliger i Husleieloven.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 3

Kjøpere av denne typen boliger vil enten kjøpe for å bo selv og mange er flinke til å se potensialet, og jo mer det er å gjøre jo bedre er det for kjøper. Den andre gruppen kjøper for å pusse opp og selge.

8 viktige spørsmål du bør stille før du pusser opp

Rydding og renhold

En del av klargjøringen for utleie eller salg av bolig er å rydde og rengjøre. Vårt generelle råd er at det er mye godt vedlikehold i rutinemessig rengjøring. Når alle utbedringer og reparasjoner, eller oppussing er gjort er det viktig at boligen er ryddig, ren og pen.

Hvis du skal leie ut eller selge og boligen er møblert, er det viktig at du rydder fjerner rot og overflødige pyntegjenstander – det enkle er ofte det beste.

Tenk at boligen skal være enkelt møblert og ikke fremstå overmøblert. Fjern alle personlige eiendeler, som bilde av familie, tegninger, diplomer o.l., slik at det er enkelt for potensielle leietakere eller kjøpere å se seg selv i boligen. Har du terrasse, balkong eller hage så klipp gress, fei asfalt, rydd vekk rot og sett blomster i kassene om årstiden tillater det.

Vask gjerne boligen skikkelig før visning. Vinduer, karmer, vegger, bad, kjøkken, hvitevarer og flater. Det er med på å danne et godt inntrykk og inngir tillit til leietaker eller kjøper.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 1

Be gjerne venner, familie eller en nabo på en kaffe og spør hva de synes. De ser kanskje boligen din med litt andre øyne, og kan dermed hjelpe deg med å oppdage ting som burde vært endret eller fikset før visning.

Les mer om våre renholdstjenester

Boligstyling

Skal du gjøre boligen ekstra attraktiv bør du legge vekt på å style boligen. Dette kan du gjøre selv med enkle midler eller sette bort til profesjonelle boligstyling-selskap. En godt stylet bolig vil beviselig gjøre det bedre både i utleie- og salgsmarkedet.

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 4

Råd og veiledning

Hos Servicefolk AS har vi dyktige og erfarne medarbeidere som utfører ulike service- og vedlikeholdsoppdrag.

Vår primære oppgave er å levere kvalitetsmessig gode tjenester raskt og effektivt.

Vår visjon er å være ditt kontaktpunkt som leverer alt du trenger som eiendomsbesitter, eiendomsforvaltere, salgsmeglere, utleiemeglere, sameier, aksjelag eller borettslag for å vedlikeholde bygg og boliger, på en trygg og forutsigbar måte.

Ta kontakt med oss i dag!

servicefolk pusse opp bolig boligstyling 5

Hva gjør en vaktmester?

En god vaktmester er avgjørende for et godt boligfellesskap

Vaktmesteren

En god vaktmester kjenner både eiendommen og de som bor der. Vaktmesteren må bruke tid på eiendommen. Det er derfor viktig at det kun er én fast vaktmester og ikke en ny hver gang noe skal gjøres.

Hovedoppgavene til en vaktmester er å avdekke avvik, utbedre feil og mangler løpende, ha god kontakt med beboerne, styret, forretningsfører og eiere.

Dette sikrer god dialog og man kan dermed avklare behov samt definere tiltak raskt når det trengs.

vaktmester servicefolk kunnskap vedlikehold

Arbeidet

Vaktmesteren har et stort ansvar og trenger allsidig kunnskap og erfaring. Det skal utføres mange ulike oppgaver innen flere fagområder, og evnen til å forstå problemer og overføre kunnskap til praktisk ekspertise er viktig. Vaktmesteren har hovedansvaret for utvendig- og innvendig drifts- og vedlikeholdstjenester. De sørger også for god orden på eiendommen, at alt fungerer som det skal og holder orden på utstyr, maskiner og redskap.

Rollen

Vaktmesteren har en allsidig jobb. En vaktmester har ofte flere oppdrag og oppgavene kan variere mye. De fleste oppgavene kan planlegges og forberedes. God planlegging sørger for kontinuitet og effektivitet i arbeidet. Dette sørger for at alle viktige oppgaver ivaretas. Men, det er også viktig å være proaktiv for å drive forebyggende tiltak. Dette kan f.eks. gjelde sikring av tak for vinterforhold eller røranlegg mot frost, eller forebyggende tiltak mot skadedyr.

servicefolk vaktmestertjenester HMS forbyggende tiltak

En vaktmester må også være forberedt på overraskelser – det som ikke er planlagt – som store snøfall, innbrudd, brann og hærverk m.m. Alt skal håndteres og eiendommens funksjonalitet opprettholdes så langt det er mulig.

Tilstedeværelse og kontakt med beboere og andre som har adgang til eiendommen er vesentlig. I tillegg til å skape trygghet og kjennskap, gir det også vaktmesteren innsikt i forholdene på eiendommen som er avgjørende for å gjøre en god jobb.

Vurdering og rapportering

Med god HMS-dokumentasjon og frekvens- og tiltaksplaner for eiendommen, vil vaktmesteren ha et godt grunnlag for inspeksjon, kontroll og vurderinger av nødvendige tiltak. Vaktmesteren må ha evne til å observere og se utfordringer, være selvstendig og kreativ, og finne løsninger som vedvarer.

En viktig del av jobben er å inspisere alle områder, i både kriker og kroker, av eiendommen for å avdekke skjulte feil og mangler.

Det skjer noe på eiendommen hele tiden. Vaktmesteren må gjøre gode vurderinger av funn, rapportere hva som er gjort i perioden siden siste rapport og gi anbefalinger om hva som bør gjøres av endringer og forbedringer i fremtiden.

Utbedringer og rutineendringer kan minske risikoen for uønskede hendelser og problemer i fremtiden.

rapport servicefolk dokumentasjon inspeksjon kontroll

Løpende vedlikehold

Vaktmesteren er ansvarlig for vedlikeholdet på eiendommen. Oppgavene kan variere noe avhengig av type eiendom og størrelse. Driftsavtalen som er inngått og avtalt frekvensplan er også bestemmende for vedlikeholdsoppgavene.

Vaktmesterarbeid kan innebære oppgaver som:

 • Oppsyn av eiendommen, og rydding i fellesareal inne og ute
 • Skifte lyspærer og foreta kontroll av lys inne- og utendørs
 • Renholdstjenester
 • Gressklipping om sommeren
 • Sjekke låser og bytte lås ved behov
 • Vårfeiing og garasjefeiing/-vask
 • Avfallshåndtering – fjerne hensatt, kontroll av søppelrom, fjerning og bortkjøring av løv
 • Gartnertjenester – planting av blomster, luke, beskjære trær og busker, fjerne råtne busker og planter
 • Mindre malejobber – male trappeoppgang, gelender, dører og vegger
 • Heiskontroll – oppfølging av service og vedlikehold
 • Taksjekk – kontroll av takrenner og nedløp
 • Snørydding – måking av inngangsparti, gangveier og fortau, samt strøing
 • Brannvern – kontroll av rømningsveier, brannslukkingsutstyr og markeringer
 • Skadedyrkontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon – oppfølging av serviceavtaler

Tekniske anlegg

De fleste eiendommer har ett eller flere tekniske anlegg. Dette krever teknisk ekspertise. Eksempler på tekniske anlegg er:

 • Heis
 • Rør- og vannsystem
 • Ventilasjon
 • Fjernvarmeanlegg
 • Elektriske anlegg
 • Pumper

male gressklipp servicefolk gartner renhold

Ved oppsyn og kontroll av slike anlegg kreves ofte spesiell sertifisering.

Enten har vaktmesteren sertifiseringene selv, alternativt fås dette gjennom sertifiserte samarbeidsavtaler. Vanligvis inngås det serviceavtaler, og i mange tilfeller er dette også lovpålagt.

Servicefolk gjør hverdagen enklere

Våre erfarne vaktmestere og driftsteknikere utfører det meste av driftsoppgaver og vaktmesterarbeid. Dette gjelder alle typer boligsameier.

Vi legger alt i å levere tjenester som avtalt, uten overraskelser. Vi har erfarne vaktmestere og driftsteknikere. Vi dekker de fleste fagområder for drift og vedlikehold av boligeiendom. I tillegg til vaktmestertjenester leverer vi et bredt spekter av tjenester innenfor oppussing av boliger, renholdstjenester og boligservicetjenester – alt på ett sted.

god samarbeid servicefolk tjenester boligsameier

Våre erfarne vaktmestre legger det lille personlige ekstra i arbeidet. Vi etterstreber å skape et trivelig bomiljø og ivareta styrets ansvar for drift og vedlikehold av eiendommen.

Til nytte for beboere og styre utfører Servicefolk alle nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor ansvaret til vaktmesteren.

Vi tilbyr blant annet:

 • Oppsyn av eiendom
 • Vedlikehold av lyskilder og lyspæreskifte
 • Avfallshåndtering og fjerning av hensatte
 • Malerjobber
 • Renhold
 • Låsbytte
 • Snørydding
 • Feiing
 • Snekkeroppgaver
 • Klipping av busker og hekker
 • Brannsikring
 • HMS
 • Taksjekk
 • Gartnertjenester og beplantning
 • Heiskontroll
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon
 • Tilsyn av bygningsmasse
 • Rydding av fellesområder
 • Vanning
 • Vedlikehold av hagemøbler
 • Pynting til jul
 • Skadedyrkontroll

All rapportering iht. frekvensplan skjer digitalt og rapporter sendes til definert mottakerliste til avtalt tid.

Frekvensrapport omfatter drift, vedlikeholdsoppgaver, avvik og tiltak, samt status på tekniske installasjoner. Det gis vurderinger med anbefalte tiltak og rapporten dokumenteres med relevante bilder.

Les mer om våre vaktmestertjenester her

Trenger dere en vaktmester?

Servicefolk utfører de fleste tjenester for å ivareta daglig drift av sameiet eller borettslaget, eller din eiendomsportefølje.

Vi tar både små og store oppdrag og oppgaver, og leverer et bredt spekter av vaktmestertjenester, renholdstjenester, utomhus, vedlikehold og HMS. Vi skreddersyr drifts- og vedlikeholdsplaner og frekvensplaner tilpasset deres eiendom og styrets ønsker.

Servicefolk holder til sentralt i Oslo, på Økern.

Ta kontakt med oss i dag!

 

kontakt servicefolk oppdrag renholdstjenester vedlikeholdplaner

8 viktige spørsmål du bør stille før du pusser opp

1. Hva skal pusses opp og hvor mye?

Det første du må tenke på er hva du skal pusse opp og hvor mye du vil bruke på oppussingen. For å få en oversikt over dette, er det lurt å sette opp et budsjett og lage en liste hvor du prioriterer det som må gjøres og det som hadde vært fint å få gjort.

Her er det viktig å tenke på at det kan oppstå ekstrakostnader og uforutsette tillegg. For eksempel at det dukker opp noen feil ved riving av tak, vegger og gulv.

Som en god tommelfingerregel, kan du legge inn en buffer som tilsvarer omtrent 20%. Du må også være forberedt på at det kan ta lengre tid å gjennomføre oppussingsprosjektet enn det du først så for deg. Det er derfor viktig å være fleksibel.

Så snart du har oversikt over budsjettet ditt, kan du vurdere hva som skal pusses opp og hvor mye. Ser du at det budsjettet ikke strekker helt til, finnes det alltid løsninger. Kanskje du kan velge rimeligere produkter eller bruke gulvet du allerede har, enn å bytte det ut?

En annen viktig faktor for å avgjøre hvor mye du skal pusse opp, er hvor lenge du har planer om å bo i boligen. Skal du bo der over lengre tid vil det være mer fordelaktig å investere mer i oppussingsprosjektet, enn hvis du har tenkt til å flytte ut om noen år.

Etter at du har planlagt hva som skal gjøres, må du lage en detaljert beskrivelse av prosjektet og arbeidet du ønsker utført. På den måten vil alle de aktørene du kontakter få samme beskrivelse, og det blir dermed enklere å sammenligne tilbud.

Se alle tjenestene Servicefolk tilbyr i forhold til oppussing her

2. Trenger jeg en interiørarkitekt?

Hvis du har planer om å sette i gang et større oppussingsprosjekt, kan det være lurt å inkludere en arkitekt eller interiørarkitekt. De vil kunne hjelpe deg med gode idéer, smarte løsninger og forslag til materialvalg, møbler og belysning for å skape en rød tråd i hjemmet ditt. Med mindre du ønsker å planlegge alt selv, vil en interiørarkitekt kunne spare deg for tid og hodebry.

Dersom du ønsker å gjøre det så billig som mulig og ikke gjøre større endringer i forhold til planløsningen, klarer man seg fint uten interiørarkitekt.

3. Må kommunen godkjenne prosjektet?

Når man skal pusse opp er det som regel ikke nødvendig å måtte søke om godkjenning fra kommunen. Men det finnes noen unntak du bør være klar over. Bor du for eksempel i en bygård og har tenkt til å renovere badet, kan det hende at brannskillet brytes. Dette vil medføre søkeplikt. Det samme gjelder når du skal renovere utvendig og for eksempel endre fasade.

Søknad om byggetillatelse avhenger av hva som skal pusses opp og omfanget av oppussingen. Det kommer også an på hva slags bolig du har.

Du har mer fleksibilitet med en enebolig enn med et borettslag eller rekkehus. Vi anbefaler å alltid ta kontakt med kommunen din dersom du er i tvil, for å sjekke om tiltaket er søkepliktig eller ikke.

 Andre søkepliktige tiltak:

 • Flytte eller rive bærevegger
 • Flytte kjøkken
 • Oppussing av bad og våtrom
 • Fasadeendringer
 • Bruksendring av areal, f.eks. gjøre om kjøkkenet til et bad

4. Trenger jeg fagfolk?

Veldig mange ønsker å pusse opp egen bolig selv. Og selv om det de fleste kan mestre dette med et tilfredsstillende resultat, så er det noen ting man bør styre unna. En av disse er våtrom. Her bør fagfolk utføre oppussingen.

En av grunnene til dette er fordi våtrom utsettes for enorme fuktpåkjenninger og feilaktig utførelse kan lede til alvorlige skader.

Hvis ikke arbeidet er fagmessig utført, og det oppstår vannskader grunnet fukt på badet, vil huseiere stille svakere i en eventuell forsikringssak.

Boligens verdi ved et fremtidig salg, vil påvirkes negativt hvis ikke selger kan fremlegge dokumentasjon på arbeidet er utført av fagfolk. Vann og elektrisitet skal alltid installeres av sertifiserte håndverkere og det er viktig at du får en samsvarserklæring.

Så hvis du har tenkt til å pusse opp badet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med Servicefolk. Vårt team av håndverkere har lang og solid erfaring med oppussing av bad og vi gir alltid god våtromsdokumentasjon med bilder ved ferdigstillelse.

Vi tilbyr også 12 års garanti.

5. Hvordan velger jeg håndverkerfirma?

En av de viktigste avgjørelsene man tar i forbindelse med en oppussing er valg av håndverkerfirma. Finner man en aktør som har god erfaring med tilsvarende prosjekter, alle godkjenninger på plass, god økonomi og samtidig noen du kan kommunisere godt med, er sannsynligheten høy for å lykkes. Dessverre finnes det noen skrekkhistorier der ute, så ta deg god tid til å undersøke flere aktører før du bestemmer deg.

Det er også veldig strenge krav til taksering av boliger. Derfor er det viktig å bruke seriøse håndverkere som leverer god dokumentasjon på arbeidet som utføres og som tilbyr garanti. (link til «Garantier og forsikringer»)
Som privatperson kan det være vanskelig å vurdere hvilken aktør man skal gå for og som man kan stole på. Men fortvil ikke! Det finnes flere signaler og mye informasjon der ute som kan hjelpe deg og gi en god indikasjon.

En av de første tingene man bør sjekke er om håndverkerfirmaet har lang erfaring eller er om det er nyoppstartet. Har bedriften vært på markedet i mange år, er det som regel et godt tegn.

Men det betyr ikke at en nyoppstartet aktør ikke er seriøs. For å være helt sikker bør flere faktorer tas i betraktning:

 • Har aktøren gode forsikringer? For å få en god indikasjon på hvor seriøse håndverkerfirmaet er, er det lurt å forhøre deg om hvilke forsikringer de har. Forsikringene burde dekke både deg som kunde (boligen din) og håndverkerne.
 • Har de fast ansatte eller bruker de innleid arbeidskraft? Med innleid arbeidskraft har ikke bedriften like mye ansvar og skulle det oppstå feil, vil det være vanskeligere å få utbedret disse. Da er det viktig å gjenstille spørsmålet ovenfor, så du vet hva som dekkes av forsikringer og garantier.
 • Har de gode referanser? Sjekk hjemmesiden deres eller sosiale medier som for eksempel Facebook. Har de en Instagram-konto vil du muligens kunne se bilder av prosjekter de har tidligere utført. Du kan også be om å få snakke med tidligere kunder.

Pass på at du sjekker at håndverkerfirmaet står registrert i Brønnøysundregisteret, at de har ryddig økonomi. Det er også viktig å sjekke at håndverkerne har utdannelse i faget sitt og et gyldig HMS- kort.

Les mer om Tromsøgata 42-prosjektet vårt her (link til prosjektartikkel). 

6. Når på året burde man pusse opp?

Boligen kan pusses opp gjennom hele året. Men det mange ikke er klar over er at ofte lønner seg økonomisk å pusse opp om vinteren. Om sommeren har håndverkere ofte veldig mye å gjøre. Dette fører til lengre ventetid, da det ikke finnes ledige aktører umiddelbart, og høyere pris. Om vinteren, mellom november og februar, er det langt flere ledige aktører. Dette fører til lavere priser grunnet økt konkurranse. Så hvis du planlegger å pusse opp om vinteren, vil du fort kunne spare penger.

servicefolk baderom oppussing glass fliser

7. Hvor mange tilbud bør jeg hente inn?

Før du legger ut prosjektet på anbud, er det viktig å skrive en tydelig og detaljert prosjektbeskrivelse. En god prosjektbeskrivelse gjør prosjektet ditt mer attraktivt og tiltrekker seg derfor flere potensielle aktører. Prosjektet blir enklere å prise og aktørene som sender deg tilbud vil ha samme forståelse av arbeidet som skal utføres. Dessuten er prosjektbeskrivelsen et viktig referansedokument når du inngår en kontrakt med aktøren.

Hvis prosjektet ditt er søknadspliktig, må en arkitekt eller en annen fagperson lage et tegningsunderlag før du kontakter en aktør. Undersøk på forhånd om det er gode sjanser for at prosjektet blir godkjent.

Etter at du har satt sammen en detaljert prosjektbeskrivelse, kan du enten kontakte aktører direkte eller legge det ut på anbud og hente inn tilbud. Du bør hente inn minst 3 ulike tilbud for å være sikker på at du får konkurransedyktig pris.

Så kommer vi til punktet om å sammenligne tilbudene.

Er det stor forskjell mellom prisene, kan det være at prosjektbeskrivelsen ikke er tydelig nok og aktørene derfor har ulik forståelse av prosjektet. Kryssjekk hver post i tilsendte tilbud for å forsikre deg om at prisene gjelder for samme type arbeid. Er du usikker på om aktøren har forstått arbeidet korrekt, er det lurt å ta kontakt med de for å litt mer informasjon.

Det viktigste er jo at det oppstår konkurranse mellom aktørene om å få gjennomføre oppussingsprosjektet ditt. Hvis du ikke er fornøyd med noen av tilbudene du mottar, kan du hente inn flere. Jo flere tilbud du får, desto større valgfrihet.

8. Og sist, men ikke minst, hvor mye koster det?

Når du skal sammenligne pristilbud og kontrakter, er det viktig at du sammenligner epler med epler. Det finnes ingen standard pris og kontrakter utformes på mange ulike måter, så her er det viktig å sjekke nøyaktig hva som er inkludert med i prisen og ikke.

Mange lar seg friste av lokketilbud, men egentlig bør det ringe en varselbjelle. En usannsynlig lav pris betyr ofte veldig dyre tillegg og ekstrautgifter. Dette resulterer i en skyhøy totalpris og mye frustrasjon. Se derfor etter et tilbud med fastpris, slik at du kan være trygg på at budsjettet ditt holder.

Sørg for at tilbudet du får beskriver prosessen tydelig og detaljert. Sjekk at flere viktige elementer er nevnt, som:

servicefolk kjøkken oppussing moderne

 • En betalingsplan. Her er det viktig å sjekke at du ikke skal betale sluttfakturaen før arbeidet er avsluttet og ferdig.
 • Prosjektledelse, og hva ansvaret innebærer.
 • Dagbøter iht. Norsk Standard hvis firmaet ikke overholder fristen.
 • Garanti på baderom. Et høykvalitetsbad skal kunne holde i minst 20 år. Velg derfor en aktør som kan tilby en lengre garanti enn minstekravet på 5 år.
 • God dokumentasjon på utført arbeid.
 • Start- og ferdigstillingsdato.

Du bør også sjekke hva som er inkludert av produkter og materialvalg.

Mange useriøse aktører prøver å spare på kostnadene ved å bruke produkter av lav kvalitet. Dette går utover kvaliteten på arbeidet og holdbarhet. Sjekk om merkene de bruker er kjente eller ukjente, og om de bruker spesialtilpassede produkter til baderom og kjøkken.

Underveis og etter prosjektet

Underveis i prosjektet kan det lønne seg å ha en sjekkliste. Etter hvert som ting blir gjort, kan du krysse det av. På den måten holder du oversikt over hva som har blitt gjort og hva som fortsatt må gjøres. Sjekklisten bør inneholde alt du må bestemme deg for. For eksempel hvordan gulv du skal ha og hvilken fargekode du skal ha på veggen. Pass på å kommunisere jevnlig med prosjektleder eller aktør underveis for å  unngår misforståelser.

Når prosjektet er fullført må du gjennomføre en sluttbefaring for å sikre at oppussingsarbeidet er fagmessig godt utført og i henhold til tilbudet. Og selvfølgelig at du som kunde er fornøyd.

Deretter er det viktig å få tilsendt ferdigdokumentasjon, garantibevis med bilder samt FDVdokumentasjon for bad og en samsvarserklæring. Denne dokumentasjonen trenger du i forbindelse med salg og forsikring. Det vil også kunne øke verdien på boligen din den dagen du ønsker å selge.

Tilbake til toppen